handy anzapfen anwendung apps to track iphone by number without permission snapchat emojis ändern hook up sites in Midstream South Africa free speed dating in Heidelberg South Africa online partnersuche gay Carouge Schweiz how to put a gps track on a cell LG V50 сайт знакомств tegos ru

Наша місія:

Люди, яких торкнулись соціально-значущі захворювання отримують ефективну допомогу в Кіровоградській області.

Наші цілі:
 • досягнення стратегії UNAIDS «90-90-90» в Кіровоградській області;
 • забезпечення людей, які живуть з ВІЛ та людей, що відносяться до груп найвищого ризику інфікування ВІЛ медичною та соціальною допомогою;
 • формування толерантного відношення до людей, які живуть з ВІЛ та людей, що відносяться до груп найвищого ризику інфікування ВІЛ;
 • адвокація розширення доступу до лікування розширення програм профілактики та лікування соціально-значущих захворювань в області;
 • сприяння реформуванню системи охорони здоров’я шляхом впровадження моделей взаємодії громадянського суспільства з органами публічної влади та закладами охорони здоров’я.
Кому ми допомагаємо:
 • людям, які живуть з віл та їхнім дітям;
 • хворим на чутливий та мультирезистентний туберкульоз;
 • ув'язненим та засудженим;
 • людям, що вживають наркотики ін’єкційно та учасникам програми замісної підтримувальної терапії;
 • чоловікам, що мають секс з чоловіками;
 • загальному населенню.

Наша команда:
Юлiя
Чабанюк
Голова правління
Данильченко
Костянтин
Директор виконавчий
Шпильова
Тетяна
Головний бухгалтер
Котенко
Ольга
Психолог
Куценко
Оксана
Координатор напрямку з туберкульозу
Тимошенко
Катерина
Координатор проекту HealthLink
Логінова
Аля
Керівник відділу аналітики та адвокації
Камінський
Олександр
Координатор пенітенціарного напрямку
Семененко
Вікторія
Координатор інформаційно-комунікаційного напрямку
Кареліна
Аліна
Фахівець з моніторингу і оцінки
Саленко
Наталія
Документатор
Арсен
Арутюнян
Юрист
Ковальова
Тетяна
Юрист
Тридух
Анна
Бухгалтер
Давиденко
Оксана
Бухгалтер
Соціальні працівники м. Кропивницького:
Грибок
Павло
Ігнатьєва
Катерина
Чабанюк
Сергій
Коняєва
Марина
Грибок
Тетяна
Шевченко
Ганна
Кузьменко
Роман
Карелін
Едуард

Напрямок адміністративного менеджменту
 • Забезпечення виконання місії організації;
 • Адміністрування всіх проектів організації;
 • Виконавчий та стратегічний менеджмент в організації;
 • Представництво організації на всіх рівнях комунікації.
Напрямок інноваційних програм з виявлення ВІЛ-інфекції
 • Виявлення нових випадків ВІЛ в лікарнях первинної та вторинної ланки;
 • Формування прихильності до активної диспансеризації у нововиявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів;
 • Формування прихильності до АРТ-лікування у нововиявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів з подальшим соціальним супроводом;
 • Залучення до тестування партнерів ВІЛ-позитивних пацієнтів.
Напрямок віл сервісу
 • Догляд і підтримка ЛЖВ з метою забезпечення прихильності до лікування;
 • Немедичний догляд ЛЖВ, які мають підвищені потреби та потребують сторонньої підтримки;
 • Забезпечення ЛЖВ соціальним (що поєднується з наданням необхідних виробів медичного призначення) та юридичним супроводом.
Напрямок тб сервісу
 • Забезпечення психо-соціального та юридичного супроводу хворих на туберкульоз різних форм резистентності (чутливий та лікарсько-стійкий) та в різних умовах лікування;
 • Формування прихильності пацієнтів до контрольованого безперервного лікування туберкульозу;
 • Робота з клієнтами з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз (включаючи ВІЛ-інфікованих і дітей до 5 років), що мали контакт з хворим;
 • Надання повного доступу до медичних та соціальних послуг для хворих на туберкульоз різних форм резистентності та осіб, що мали контакт з хворим.
Напрямок управління фінансами
 • Формування потреби у всіх видах ресурсів;
 • Ефективне використання коштів із дотриманням вимог бюджетів;
 • Проведення розрахунків із співробітниками та контрагентами;
 • Звітування у сканованому та паперовому вигляді грантонадавачам;
 • Формування фінансової, податкової статистичної та іншої звітності до контролюючих органів;
 • Ведення бухгалтерського обліку із щорічним проведенням повної інвентаризації;
 • Надання інформації щодо витрачання фінансових ресурсів по напрямках за запитами.
Пенітенціарний напрямок
 • Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції серед осіб, які мають конфлікт з законом;
 • Соціальний супровід ВІЛ-позитивних засуджених та ув’язнених;
 • Залучення до тестування партнерів ВІЛ-позитивних засуджених та ув’язнених;
 • Профілактична робота з об’єктами пробації з метою запобігання повторного вчинення злочинів та підвищення їх соціалізації.
 • Ресоціалізація засуджених
Напрямок програми зменшення шкоди
 • Забезпечення наркозалежним соціальним та психологічним супроводом пацієнтів, які перебувають на програмі замісної профілактичної терапії;
 • Соціальний супровід пацієнтів замісної профілактичної терапії до профільних ЗОЗ з метою постановки під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та туберкульозу.
Юридичний напрямок
 • Юридичний супровід клієнтів організації та забезпечення представництва їхніх інтересів;
 • Документування та розв’язання кейсів порушення прав людей з числа цільових груп;
 • Організація та провадження закупівельної діяльності та моніторинг публічних закупівель;
 • Забезпечення юридичного супроводу діяльності організації;
 • Впровадження адвокаційних заходів щодо доступу до лікування та розширення програм лікування;
 • Створення звітів про діяльність організації та аналітичних продуктів за потребою.
Напрямок моніторінгу і оцінки
 • Моніторинг індикаторів проєктів;
 • Внесення та аналіз первинної документації;
 • Кількісна звітність;
 • Ведення баз даних.
Інформаційцний напрямок
 • Організація медійних та масових заходів;
 • Публікація статей та життєвих історії клієнтів організації;
 • Представлення діяльності у ЗМІ;
 • Комунікація з громадою та владою;
 • Формування бренду організації.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВБО «ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЖВ»

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» створено 7 лютого 2005 року з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги окремим категоріям населення, які потребують допомоги, а саме людям, які живуть з ВІЛ/СНІД. Відділення є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

Звіти: