У Кропивницькому медикам проводять тренінги з подолання дискримінації до ВІЛ-позитивних людей

https://persha.kr.ua/news/life/166842-u-kropyvnytskomu-medykam-provodyat-treningy-z-podolannya-dyskryminatsiyi-do-vil-pozytyvnyh-lyudej/

http://dostyp.com.ua/novini/miedikiv-kirovoghradshchini-navchatimut-tolierantnosti-do-vil-pozitivnikh-patsiientiv-1