ЗМІ про нас

Про проблеми і досягнення в забезпеченні допомоги паліативним хворим на Кіровоградщині

http://www.kypur.net/pro-problemy-i-dosyagnennya-v-zabezpechenni-dopomogy-paliatyvnym-hvorym-na-kirovogradshhyni/

https://komora.info/podiji/4450-yak-nadavalasya-paliativna-dopomoga-na-znam-yanshchini-u-2017-rotsi

  • Головна
  • Медіацентр
  • ЗМІ про нас
  • Про проблеми і досягнення в забезпеченні допомоги паліативним хворим на Кіровоградщині