ЗМІ про нас

У Кропивницькому на маршрут вийшов "Тролейбус кохання"

http://fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-na-mashrut-viyshov-troleybus-kohannya-foto.html

http://www.kirovograd.net/2018/02/14/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81/

http://dozor.kr.ua/post/yak-kirovogradom-izdiv-trolejbus-kohannya-foto-4766.html

http://dostyp.com.ua/novini/vulitsiami-kropivnits-kogho-proyikhav-romantichnii-trolieibus-kokhannia-fotorieportazh-1

https://www.youtube.com/watch?v=Mo0l0ZCApyI

http://tv.kr.ua/2018/02/14/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96/

http://podrobnosti.ua/2226246-u-kropivnitskomu-na-marshrut-vijshov-trolejbus-kohannja.html