ЗМІ про нас

У Кропивницькому тестування на ВІЛ можна пройти у 6 медзакладах

http://kavyn.kr.ua/na-kirovogradschini-prozhivae-ponad-4-tisjachi-vil-infikovanih-gromadjan

http://tribuna.kr.ua/suspilstvo/de-u-kropyvnytskomu-proity-testuvannia-na-vil-i-navishcho-znaty-svii-vilstatus.html

http://persha.kr.ua/news/life/135440-u-kropyvnytskomu-testuvannya-na-vil-mozhna-projty-u-6-medzakladah.html

http://rk.kr.ua/de-u-kropivnitskomu-proiti-testuvannja-na-vil-i-navischo-znati-svii-vil-status

http://www.kirovograd.net/2017/08/08/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B6%D0%B8%D0%B2/

http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-08-10-59706.html

http://novosti.kr.ua/?p=4767

  • Головна
  • Медіацентр
  • ЗМІ про нас
  • У Кропивницькому тестування на ВІЛ можна пройти у 6 медзакладах