У якому випадку медичним працівникам можна надавати інформацію про ВІЛ статус?

Відповідь на це питання можна знайти у статті 13 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

Відомості про результати тестування особи з метою виявлення ВІЛ,  про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними  та  становлять  лікарську  таємницю.  Медичні працівники зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення належного  зберігання  конфіденційної  інформації  про людей,  які живуть з ВІЛ,  та захисту такої  інформації  від  розголошення  та розкриття третім особам.

Передача  медичним  працівником  відомостей,  зазначених у частині третій цієї статті, дозволяється лише: особі, стосовно якої було проведено тестування,  а у випадках та за умов, установлених частиною третьою статті 6 цього Закону, - батькам чи іншим законним представникам такої особи; іншим медичним працівникам та  закладам  охорони  здоров'я - винятково у зв'язку з лікуванням цієї особи; іншим третім  особам  -  лише за рішенням суду в установлених законом випадках.

Передача відомостей, зазначених у частині третій цієї статті, іншим медичним   працівникам   та   закладам   охорони  здоров'я допускається виключно за наявності усвідомленої інформованої згоди людини,  яка живе з ВІЛ,  на передачу таких відомостей,  наданої в письмовому вигляді,  і лише для  цілей,  пов'язаних  з  лікуванням хвороб,  зумовлених ВІЛ,  та у разі,  якщо поінформованість лікаря щодо ВІЛ-статусу пацієнта має істотне значення для його лікування.

Розкриття медичним працівником відомостей  про  позитивний ВІЛ-статус особи партнеру (партнерам) дозволяється, якщо: людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням; людина,  яка живе з ВІЛ,  померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду.

Згідно із статтею 132 Кримінального кодексу України розголошення медпрацівником відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекції передбачає кримінальну відповідальність у вигляді одного з таких покарань: штраф, виправні роботи, громадські роботи, обмеження волі. Особливістю є те, що додатково може бути призначене додаткове покаранння - позбавлення права займатися медичною діяльністю до трьох років.

Л. Дмитренко, аналітик Кіровоградського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»