Чи мають право роботодавці вимагати довідку про наявність/відсутність у людини ВІЛ?

Звісно, ні. Закон чітко визначає: тестування, за яким можна визначити ВІЛ-статус, є добровільним (за бажанням може бути навіть анонімним, а результати його мають суворо конфіденційний характер). Результати повідомляються лише особі, що мала «усвідомлену інформовану згоду» на проведення такого тестування, а якщо це стосується дітей до 14 років чи недієздатних – лише їхнім законним представникам. 

Вас ніхто не може змусити здати тест на ВІЛ (ст. 6,7 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (далі – Закон), крім випадків, коли ви бажаєте стати донором (п. 14 ст. 4 Закону). Тобто знати про статус і повідомляти роботодавцеві про нього – це лише ПРАВО, а не обов’язок! Не піддавайтесь на провокації, ця інформація та знання трудового законодавства дадуть вам змогу відстояти свою гідність! 

Додаток: Витяг із Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».
Відділ аналітики та адвокації КОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 
 
Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-XII Редакція від 05.12.2012 - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
 
 Стаття 6 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом        імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» роз’яснює право особи на тестування з метою виявлення ВІЛ, умови та порядок його проведення:
     «Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які  постійно проживають в Україні,  особи,  які звернулися за наданням статусу біженця та яким надано  статус  біженця  в  Україні,  інші іноземці  та  особи  без  громадянства,  які на законних підставах тимчасово  перебувають  на  території  України,  мають  право   на проведення  тестування з метою виявлення ВІЛ (далі - тестування) з одержанням  кваліфікованої  консультації  до  і  після  проведення тестування,  що  здійснюється  відповідно  до протоколу проведення такого  тестування,  затвердженого  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 
     2. Тестування  осіб  віком  від 14 років і старше проводиться добровільно,  за наявності усвідомленої інформованої згоди  особи, отриманої   після   надання   їй   попередньо  консультації  щодо особливостей тестування,  його результатів і можливих наслідків, з 
дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних,  у тому числі даних про стан здоров'я особи. 
     3. Тестування дітей віком до 14 років  та  осіб,  визнаних  у встановленому   законом   порядку  недієздатними,  проводиться  на прохання їх батьків або законних  представників  та  за  наявності усвідомленої  інформованої  згоди.  Батьки та законні представники зазначених осіб мають право бути  присутніми  під  час  проведення такого тестування,  ознайомлені з його результатами та зобов'язані забезпечити збереження умов конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють. 
     Тестування дітей   віком   до   14   років,   які  позбавлені батьківського піклування та перебувають під опікою  у  дитячих  чи навчальних  закладах з повним державним утриманням,  проводиться в разі усвідомлення  ними  наслідків  і  переваг  такого  огляду  на прохання   їх   законних   представників  та  за  умови  наявності усвідомленої  інформованої  згоди  таких   осіб   лише   з   метою призначення  дітям  лікування,  догляду  та  підтримки у зв'язку з  ВІЛ-інфекцією.  Законні представники таких малолітніх  осіб  мають право  бути  ознайомлені  з результатами зазначеного тестування та 
зобов'язані  забезпечити  збереження  конфіденційності  даних  про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють. 
     7. За  бажанням  особи,   яка   звернулася   для   проведення тестування  з  метою  виявлення  ВІЛ,  таке  тестування  може бути 
проведено анонімно».
     Стаття 7 згаданого закону визначає порядок повідомлення про результати тестування з метою виявлення ВІЛ та післятестове консультування ВІЛ-інфікованих осіб.
     1. Особі, в організмі якої за даними тестування виявлено ВІЛ,  повідомляється  про це працівником.